Oktober

Algemeen werk

Deze maand staat in het teken van de voorbereiding op de winter. Zo gauw er delen van uw tuin vrijkomen kunt u, na het stuk onkruidvrij gemaakt te hebben, beginnen met spitten of woelen.

Breng tegelijk mest aan in de bodem indien nodig.

Zaai tot half oktober nog winterrogge als groenbemester. Groenbemesters hebben als voordeel dat ze zorgen voor humusaanbreng en bemesting, ze houden voedingsstoffen vast, ze beschermen en verbeteren de bodemstructuur en ze onderdrukken de onkruidgroei.

Een aantal van deze voordelenheeft men ook als men de bodem nu bedekt met een laagje compost. Nadeel is wel dat een deel van de voedingsstoffen tijdens de winter wegspoelen.

 

Zaaien en planten

In de serre of de koude bak kan je nog een laatste keer veldsla en kervel zaaien.
Spitskool, bloemkool en broccoli kan je nog in volle grond planten om in april te oogsten. Bij een strenge winter dient men de plantjes wel te beschermen tegen de koude door stro, compost, bladeren, vliesdoek of een plastiek tunnel.

 

Oogsten

Bonen : kunnen begin deze maand nog geoogst worden ( stokbonen ). Ze worden waarschijnlijk echter al wat draderig. Pluk de peulen en droog de bonen voor zaden.

Winterkolen : afhankelijk van het klimaat en het planttijdstip, kunnen de eerste winterkolen tegen deze tijd klaar zijn. Het oogsten kan doorgaan tot in januari.

Spinazie : in september gezaaide spinazie kan voor de winter worden afgesneden. Daarna overwinteren de planten en kan in het voorjaar nog eens worden gesneden, als ze niet afvriezen.
Verder moeten alle gewassen die nog in de grond staan en niet tegen de vorst kunnen, gerooid worden. Ze worden zo spoedig mogelijk opgeslagen. Koolraap kan tot december in de grond blijven zitten.

Biet : grote bieten moeten niet te lang in de grond blijven, anders worden ze taai en vezelig. Beschadig de bieten niet, is dat wel gebeurd, gebruik deze dan eerst . Draai het loof net boven de kop eraf

Rapen : als rapen vroeger in het jaar gezaaid zijn, speciaal voor de winteropslag; kunnen nu worden gerooid. Als de rapen van latere zaaisels nog niet goed ontwikkeld zijn, kan je planten in de grond laten en in het voorjaar de raapstelen oogsten.

Koolrabi :kan je ’s winters in de grond laten. Ze zijn winterhard. Alleen hebben ze de neiging om hun smaak te verliezen als ze te groot worden.

Schorseneren : deze kan eventueel in de grond blijven maar meestal worden ze gerooid en opgeslagen.